خرید و قیمت محصولات برند هایلو (Hailo)


سطل زباله هایلو مدل تاندم جهت یونیت 30 به بالا
سطل زباله هایلو مدل تاندم جهت یونیت 30 به بالا

7,200,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس جهت یونیت 30
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس جهت یونیت 30

18,000,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل سولو جهت یونیت 40 به بالا
سطل زباله هایلو مدل سولو جهت یونیت 40 به بالا

4,800,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل باتم مانت جهت یونیت 40 به بالا
سطل زباله هایلو مدل باتم مانت جهت یونیت 40 به بالا

18,000,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل مونو جهت یونیت 40 به بالا
سطل زباله هایلو مدل مونو جهت یونیت 40 به بالا

2,280,000 تومان

5% 2,400,000 تومان
Hailo
سطل زباله هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت 40 به بالا
سطل زباله هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت 40 به بالا

4,200,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل آنو جهت یونیت 45 به بالا
سطل زباله هایلو مدل آنو جهت یونیت 45 به بالا

4,800,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 45
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 45

18,240,000 تومان

5% 19,200,000 تومان
Hailo
سطل زباله هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت 50 به بالا
سطل زباله هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت 50 به بالا

9,600,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 50
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 50

20,400,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس جهت یونیت 60 به بالا
سطل زباله هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس جهت یونیت 60 به بالا

12,000,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 60
سطل زباله هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 60

21,600,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو مدل ایکس ال جهت یونیت 90
سطل زباله هایلو مدل ایکس ال جهت یونیت 90

18,000,000 تومان

Hailo
سطل زباله هایلو متصل به درب
سطل زباله هایلو متصل به درب

2,400,000 تومان

Hailo

Hailo

مشاهده بیشتر بستن
پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین